ชีวิตสดใส
ชีวิตสดใส

นโยบายลิขสิทธิ์

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราเคารพทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือเป็นของเรา

ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ทั้ง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบเว็บไซต์ ข้อความ กราฟิก ซอฟต์แวร์ และรหัสต้นฉบับที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์) เป็นของหรือได้รับอนุญาตจาก ADME ( CY) LTD. ในหลายกรณี เว็บไซต์นี้ใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น กราฟิก รูปภาพ เสียง วิดีโอ และภาพ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์บุคคลที่สาม โดยสิทธิ์เหล่านั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และข้อตกลงที่ควบคุมลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นๆ

การใช้เว็บไซต์

ในการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะเข้าถึง ดู และใช้เนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่เนื้อหาส่วนหนึ่ง (รวมถึงโดยการโพสต์ซ้ำบนเว็บไซต์อื่น) ถ่ายทอด จัดเก็บ ขาย หรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก ADME (CY) LTD ซึ่งนี่ไม่รวมถึงการดาวน์โหลด คัดลอก และ/หรือพิมพ์หน้าเว็บไซต์สำหรับใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

แม้ว่าเราจะพยายามขออนุญาตอย่างชัดแจ้งจากผู้ถือลิขสิทธิ์ที่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ของเราและรวมถึงประกาศลิขสิทธิ์ร่วมกับการแสดงเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา อาจมีบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างเหมาะสมหรือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือลิขสิทธิ์

หากคุณเห็นว่างานของคุณที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณอาจต้องการส่งการแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มาให้เรา

การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย:

  • ที่อยู่อีเมล ที่อยู่จริง หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้เราติดต่อคุณได้;
  • คำอธิบายที่ชัดเจนและครบถ้วนของงานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณซึ่งอ้างว่าถูกละเมิด หรือหากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์หลายรายการ ให้จดรายชื่อตัวแทนของงานดังกล่าว;
  • URL หรือตำแหน่งอื่นที่ระบุตัวตนของเนื้อหาของเราที่คุณเชื่อว่าละเมิดลิขสิทธิ์ในงานของคุณ;
  • คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้เนื้อหาของเราในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย;
  • คำแถลงที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความอันเป็นเท็จว่าข้อมูลข้างต้นนั้นถูกต้อง และคุณคือผู้ถือลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของผู้ถือลิขสิทธิ์
    และ
  • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถือลิขสิทธิ์หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ถือลิขสิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์นี้ คุณสามารถพิมพ์ชื่อนามสกุลตามกฎหมายของคุณ (ไม่ใช่ชื่อบริษัท) ที่ด้านล่างของการแจ้งเตือน

โปรดส่งข้อมูลข้างต้นให้เราทางอีเมลที่: legalops@thesoul-publishing.comการตรวจสอบการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นโปรดอดทนรอ

เราสนับสนุนให้คุณติดต่อเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาต้นฉบับ หากไม่มีการระบุไว้ในเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายลิขสิทธิ์นี้เป็นครั้งคราว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์นี้ โปรดติดต่อlegalops@thesoul-publishing.com