ชีวิตสดใส
ชีวิตสดใส

เงื่อนไขการให้บริการ

วันที่มีผล: 7 กุมภาพันธ์ 2019

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") ควบคุมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดิจิทัลทั้งหมด ("ไซต์") ที่เชื่อมโยงหรือมีการอ้างอิงถึงเอกสารนี้และเผยแพร่หรือจัดทำโดย Adme บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ “Adme”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึงนิติบุคคลที่ดำเนินการให้บริการ (“บริการ”) ซึ่งก็คือ ADME (CY) LTD บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของไซปรัส ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงาน 101, 62 Agiou Athanasiou Avenue, Limassol, 4102, ไซปรัส บุคคลที่ใช้ไซต์และบริการของเรา ("บริการ") จะถูกเรียกว่า "ผู้ใช้", "คุณ" และ "ของคุณ"

ในการใช้บริการของเรา นั่นหมายถึงคุณกำลังใช้ข้อตกลงของ Adme และเห็นด้วยกับข้อกำหนดต่อไปนี้

1. การใช้บริการ

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และนโยบายใดๆ ที่มีให้คุณภายในบริการ เราอาจระงับหรือหยุดให้บริการแก่คุณ หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือหากเรากำลังตรวจสอบการประพฤติมิชอบที่น่าสงสัย

การใช้บริการของเราไม่ได้เป็นการทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการของเราหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาจากบริการของเราเว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ตราสินค้าหรือโลโก้ใดๆ ที่ใช้ในบริการของเรา ห้ามลบ ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่แสดงในหรือพร้อมกับบริการของเรา

ในการใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะเข้าถึง ดู และใช้เนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเท่านั้น ห้ามดาวน์โหลด คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่เนื้อหาส่วนหนึ่ง (รวมถึงการโพสต์ซ้ำบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นมือถืออื่นๆ ) ถ่ายทอด จัดเก็บ ขายหรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งไม่รวมถึงการดาวน์โหลด คัดลอก หรือพิมพ์หน้าต่างๆ ของไซต์สำหรับใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

บริการของเราอาจแสดงเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นของ Adme เนื้อหานี้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ให้บริการ เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อพิจารณาว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดนโยบายของเราหรือไม่ และเราอาจลบหรือปฏิเสธที่จะแสดงเนื้อหาที่เรามีเหตุผลอันควรโดยเชื่อว่าละเมิดนโยบายหรือกฎหมายของเรา

ในการใช้บริการของคุณ เราอาจมีการส่งประกาศเกี่ยวกับบริการ เนื้อหาบัญชีสำหรับผู้ดูแลระบบรอง และข้อมูลอื่นๆ

2. ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่เปิดใช้งานคุกกี้และยอมรับคุกกี้ผ่านการขอความยินยอมเพื่อจัดเก็บไฟล์คุกกี้และข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบาย Cookies

3. ลิงก์ไซต์

ไซต์ของเราอาจให้หรือฝังลิงก์จากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันดิจิทัล แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และแหล่งข้อมูลออนไลน์อื่นๆ (“ลิงก์ภายนอก”) เราไม่ดูแลหรือตรวจสอบเนื้อหาของลิงค์ภายนอกที่เชื่อมโยงไปหรือจากเว็บไซต์ ความคิดเห็นที่แสดงออกมาหรือเนื้อหาที่ปรากฏในลิงก์ภายนอกดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งปันหรือรับรองโดยเรา และเราไม่ควรถูกมองว่าเป็นผู้เผยแพร่ความคิดเห็นหรือเนื้อหาดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของลิงก์ภายนอก นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเราไม่มีผลกับการรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนหรือผ่านลิงก์ภายนอกดังกล่าว

4. การลงทะเบียน รหัสผ่าน และความรับผิดชอบ

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลและรหัสผ่านของคุณให้เป็นปัจจุบันและเป็นความลับ

พื้นที่หรือคุณลักษณะบางอย่างของไซต์อาจเปิดได้เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไลค์ ความคิดเห็น หรือการรีพอร์ต ในฐานะผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน คุณจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเราได้ แต่ถูกจำกัดการใช้บางอย่าง

Adme ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีให้สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน นอกจากนี้ หากคุณอนุญาตให้เราลงทะเบียนรายละเอียดของคุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน เราจะติดต่อคุณเป็นครั้งคราวตามความพึงพอใจของคุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและการเข้าถึงไซต์โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณทราบถึงการสูญหาย การโจรกรรม หรือการใช้รหัสผ่าน ID ผู้ใช้ หรือที่อยู่อีเมลโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ Adme และแจ้งให้ Adme ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อมูลดังกล่าว

เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและบันทึกกิจกรรมบนไซต์ รวมถึงการเข้าถึงเนื้อหาของเรา

การลงทะเบียนแต่ละครั้งมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น คุณไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น Adme ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคน (ในเครือข่ายหรืออย่างอื่น) เข้าถึงไซต์โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านเดียว

หากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ เราอาจระงับการเข้าถึงของคุณหรือยกเลิกการลงทะเบียนของคุณในไซต์ โดยไม่ต้องมีพันธะผูกมัดเพิ่มเติมใดๆ สำหรับคุณ

5. แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สาม

บริการของเรารวมเข้ากับหรืออาจโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และบริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม (“แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม”) และอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเพื่อให้บริการแก่คุณ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจมีข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และการใช้งานจะถูกควบคุมและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

คุณเข้าใจและยอมรับว่า Adme ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของแอปพลิเคชันบุคคลที่สามหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม หรือสำหรับธุรกรรมใดๆ ที่คุณอาจทำกับผู้ให้บริการของพวกเขา และ Adme ไม่รับประกันการใช้แทนกัน หรือการใช้แทนกันอย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามกับการบริการ

6. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสต์ ไซต์ของเราอาจรวมถึงประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็น กระดานข่าว กลุ่มสนทนา และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ หรือคุณลักษณะที่ให้ข้อเสนอแนะแก่เราและการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และตัวแทนของเรา ผู้ใช้อาจโพสต์ อัปโหลด หรือส่งเนื้อหาไปยังไซต์ผ่านทางบริการ (ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และ/หรือเนื้อหาประเภทอื่นๆ) (“เนื้อหาของผู้ใช้”)

แม้ว่าเราจะไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์บนไซต์ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ (ซึ่งอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ) ในการลบ ย้าย หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้

7. คู่มือการใช้งานของผู้ใช้

Adme เคารพในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและคาดหวังให้คุณปฏิบัติเช่นเดียวกัน คุณต้องปฏิบัติตามกฎที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้และควรสนับสนุนให้ผู้ใช้รายอื่นปฏิบัติเช่นเดียวกัน การกระทำต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม:

 1. คัดลอก แจกจ่ายซ้ำ ทำซ้ำ บันทึก ถ่ายโอน ดำเนินการหรือแสดงต่อสาธารณะ ออกอากาศ เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือการใช้งานอื่นใดที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (เช่นลิขสิทธิ์) ของส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาหรือบริการของเรา
 2. ใช้เนื้อหาหรือบริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่บังคับใช้
 3. หลบเลี่ยงเทคโนโลยีใดๆ ที่ใช้โดย Adme ซึ่งเป็นผู้อนุญาต หรือบุคคลที่สามเพื่อปกป้องเนื้อหาหรือบริการของเรา
 4. การขาย ให้เช่า ได้รับสิทธิจากผู้ได้รับสิทธิอีกทีหรือให้เช่าเชิงการค้าส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาหรือบริการของเรา;
 5. หลีกเลี่ยงข้อจำกัดอาณาเขตที่ Adme หรือผู้อนุญาตใช้;
 6. ให้รหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบุคคลอื่น;
 7. ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือบิดเบือนความเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
 8. รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่น
 9. จำกัดหรือยับยั้งผู้ใช้รายอื่นไม่ให้ใช้ไซต์

  คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องปฏิบัติตามกฎใดๆ ที่โพสต์โดยเราบนไซต์หรือที่พร้อมให้บริการแก่คุณ คุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ เชื่อมโยงหรือลงทะเบียนชื่อผู้ใช้ ซึ่งเป็นหรือรวมถึงเนื้อหาที่:

 10. เป็นการเลือกปฏิบัติ ลามกอนาจาร แบ่งแยกเชื้อชาติ ปรักปรำ หรือกีดกันทางเพศ หรือมีคำพูดแสดงความเกลียดชังในรูปแบบใดๆ หรือมีทัศนคติที่หยาบคาย
 11. ผิดกฎหมาย ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรืออาจกระทบต่อการดำเนินการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ หรือฝ่าฝืนคำสั่งศาลหรือคำสั่งอื่นๆ
 12. แต่งคำวิจารณ์ทางศาสนาที่ยั่วยุ หรือข้อความทางศาสนาที่ไม่ถูกต้องหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
 13. ส่งเสริมความรุนแรง ล่วงละเมิด ข่มขู่ หรือโจมตีผู้ใช้รายอื่นหรือพนักงานของเราในรูปแบบต่างๆ
 14. ส่งเสริมการใช้อาวุธและวัตถุอันตรายอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้ไตร่ตรอง หรืออำนวยความสะดวกในการซื้ออาวุธปืน
 15. ใช้รูปแบบการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายสำหรับสินค้าและบริการหรือข้อความลูกโซ่ใดๆ หรือ "สแปม";
 16. ใช้ไวรัส ไฟล์ หรือรหัสของซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของไซต์ของเรา

การส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังไซต์ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Adme จากการเรียกร้อง ราคาและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่คุณโพสต์หรือเผยแพร่ซึ่งละเมิดในส่วนนี้

Adme ไม่มีอำนาจควบคุมบุคคลที่โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้บนไซต์ใดๆ Adme ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ ผู้ใช้บางรายอาจละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่ทำให้เข้าใจผิด ไม่เป็นความจริง หรือทำให้ไม่เป็นที่พอใจ คุณต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของคุณและไม่ควรพึ่งพาเนื้อหาของผู้ใช้เมื่อคุณทำ (หรืองดเว้นจากการทำ) การลงทุนที่เฉพาะเจาะจงหรือการตัดสินใจอื่นๆ

8. รีพอร์ตเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เป็นไปไม่ได้ที่ Adme จะตรวจสอบเนื้อหาผู้ใช้ที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ เราพึ่งพาผู้ใช้ของเราในการรายงานเนื้อหาที่พวกเขาพบว่าไม่เหมาะสม

หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรใช้ 11เครื่องรีพอร์ตที่มีอยู่ในส่วนแสดงความคิดเห็น11 หากใช้เครื่องมือนี้ คุณสามารถกรองเนื้อหา รีพอร์ตการละเมิด หรือบล็อกผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม หากคุณบล็อกผู้ใช้ เว็บไซต์หรือแอปจะซ่อนความคิดเห็นทั้งหมดที่โพสต์โดยผู้ใช้ที่ถูกบล็อก ความคิดเห็นเหล่านี้จะถูกซ่อนจากมุมมองของคุณเท่านั้น ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นอาจดูได้

เมื่อมีการรีพอร์ตบางอย่าง ระบบจะไม่ลบออกโดยอัตโนมัติ ทีมตรวจสอบจะตรวจสอบเนื้อหา และหากเป็นไปได้ จะทำการตัดสินใจภายในหนึ่งวันทำการ (24 ชั่วโมง) หากทีมตรวจสอบของเราไม่พบการละเมิด การรีพอรต์จะไม่เป็นผล และเนื้อหาจะยังคงอยู่บนไซต์ของเรา การใช้ฟังก์ชันรีพอร์ตในทางที่ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจส่งผลให้การเข้าถึงไซต์ของคุณถูกยุติ

Adme อาจดูแล ตรวจสอบ หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ แต่ไม่มีพันธะผูกพัน ในทุกกรณี Adme ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผล รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดตามดุลยพินิจของ Adme แต่เพียงผู้เดียว Adme อาจดำเนินการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณหรือบุคคลที่สามทราบล่วงหน้า การลบหรือปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวและเราไม่สัญญาว่าจะลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้เฉพาะใดๆ

หากกระบวนการรีพอร์ตไม่ได้ระบุปัญหาของคุณอย่างถูกต้อง คุณสามารถติดต่อ Adme ผ่าน แบบฟอร์มติดต่อ ได้ตลอดเวลา

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 สิทธิ์ที่คุณยินยอมให้เรา

คุณยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่คุณมีในเนื้อหาผู้ใช้ การเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังไซต์ใดๆ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ Adme อย่างต่อเนื่อ เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่จำกัดเฉพาะในการใช้ จัดเก็บ ผลิตซ้ำ ดัดแปลง แปล ทำให้พร้อมใช้งาน แจกจ่าย และให้อนุญาตใช้สิทธิต่อทั้งหมดหรือในบางส่วนและในรูปแบบใดๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดผู้ใช้และการแสดงความเห็นของคุณ ในกรณีที่มีผลบังคับใช้และได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณสละธรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันที่คุณอาจมีเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ การยินยอมนี้ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าคุณจะหยุดใช้บริการของเรา แต่บริการบางอย่างอาจเสนอวิธีการเข้าถึงและลบเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ Adme ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อคุณทางอีเมลเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ของคุณ

9.2 สิทธิ์ที่เรายิมยอมให้คุณ

เนื้อหาทั้งหมดของเรามีไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

เราให้การอนุญาตแบบจำกัด ไม่ผูกขาด เพิกถอนในการใช้บริการ และอนุญาตแบบจำกัด ไม่ผูกขาด การอนุญาตที่เพิกถอนได้ในการใช้เนื้อหาของเราเป็นการส่วนตัวโดยไม่ใช่เชิงพาณิชย์ สิทธิ์เหล่านี้จะยังคงมีผลจนกว่าและเว้นแต่จะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ Adme คุณยอมรับว่าคุณกำลังใช้บริการและเนื้อหาของเราเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งหรือต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณไม่สามารถทำซ้ำ แก้ไข แสดง แจกจ่าย หรือในทางใดๆ ที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของเราในเชิงพาณิชย์

9.3 การใช้ซอฟต์แวร์ของเรา

เมื่อบริการต้องการหรือรวมซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ ซอฟต์แวร์นี้อาจอัปเดตโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีเวอร์ชันหรือคุณสมบัติใหม่ บริการบางอย่างอาจให้คุณปรับการตั้งค่าการอัปเดตอัตโนมัติได้

Adme ให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคล เพิกถอนได้ แพร่หลายทั่วโลก นำไปใช้ได้โดยต้องขออนุญาต ไม่สามารถโอนสิทธิได้ และไม่ผูกขาดในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ Adme มอบให้คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ การอนุญาตนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณสามารถใช้และเพลิดเพลินกับประโยชน์ของบริการตามที่ Adme จัดหาให้ ในลักษณะที่อนุญาตโดยมีข้อกำหนดเท่านั้น คุณไม่สามารถคัดลอก แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนใดๆ ของบริการของเราหรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ และห้ามกระทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกรหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์นั้น เว้นแต่กฎหมายจะห้ามข้อจำกัดเหล่านั้นหรือคุณได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมีความสำคัญต่อเรา ซอฟต์แวร์บางตัวที่ใช้ในบริการของเราอาจมีให้ภายใต้ใบอนุญาตโอเพ่นซอร์สที่เราจะให้บริการแก่คุณ อาจมีข้อกำหนดในใบอนุญาตโอเพนซอร์สที่แทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้บางส่วนอย่างชัดแจ้ง

10. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราและในเวลาใดๆ ที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือลบเนื้อหาบางส่วนที่มีอยู่ในบริการของเราหรือเพื่อหยุดบริการ หากเรายุติบริการ หากเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควร คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้เสมอ

11. การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัด

ข้อมูลบนไซต์มีให้ "ตามสภาพที่เห็น" ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Adme:

 • ไม่รวมการรับรองและการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไซต์และเนื้อหาหรือที่บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามอื่นๆ จัดหาให้หรืออาจรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นในไซต์
  และ
 • ไม่รวมความรับผิดทั้งหมดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง การสูญเสียธุรกิจหรือผลกำไร (ไม่ว่าการสูญเสียผลกำไรดังกล่าวจะสามารถแลเห็นล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ตาม เกิดขึ้นตามปกติของสิ่งต่างๆ หรือคุณได้แจ้งบริษัทนี้ถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว) ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบและโปรแกรม และข้อมูลในนั้นหรือความเสียหายโดยตรงหรือทางอ้อม ค่าเสียหายที่จ่ายเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังและค่าเสียหายที่กรณีที่สืบเนื่องจากเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม Adme ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นใช้เฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น สิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบ

ตามคำขอของ Adme คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Adme บริษัทในเครือ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตจากการเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยคุณหรือการใช้บริการใดๆ ของคุณ

12. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

12.1 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Adme ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร และการใช้งานไซต์ต่อไปของคุณจะแสดงว่าคุณยอมรับการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเหล่านี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่หน้าแรกและในหน้าหลักอื่นๆ บนไซต์ของเรา ดังนั้น คุณประกาศเหล่านี้ซ้ำเป็นประจำ หากคุณไม่ตกลงที่จะข้องเกี่ยวตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณไม่ควรใช้ไซต์ต่อไปหลังจากที่ประกาศถูกเผยแพร่แล้ว การเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างของ Adme อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

12.2 ข้อตกลงทั้งหมด

นอกเหนือจากการตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและ Adme ข้อกำหนดนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ตกลงกันระหว่างคุณและ Adme และมีผลแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยกล่าวโดยวาจา

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าลักษณะบางอย่างของการใช้บริการของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมซึ่งระบุไว้ในไซต์ ในขอบเขตที่มีข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถประนีประนอมระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมและข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีอำนาจเหนือกว่าข้อขัดแย้งนั้น

12.3 เหตุสุดวิสัย

ทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่ออีกฝ่ายสำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฝ่ายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุสุดวิสัย การก่อการร้าย สงคราม การจลาจลทางการเมือง การกบฏ การจลาจล ความไม่สงบทางแพ่ง การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทางการทหาร การปฏิวัติ แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งทำให้ข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำขึ้นสิ้นสุดลง และไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ฝ่ายใดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันทีและจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนด

12.4 การไม่สละสิทธิ

ความล่าช้าหรือความล้มเหลวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการใช้สิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว


12.5 การเป็นโมฆะบางส่วน

หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

12.6 กฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของไซปรัสและเรื่องใดๆ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาหรือไม่มีการทำสัญญา จะถูกควบคุมโดยและกำหนดตามกฎหมายของประเทศไซปรัส ด้วยประการฉะนี้แต่ละฝ่ายนั้นยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลในไซปรัส ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกหรือความขัดต่อหลักกฎหมาย

13. ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ legalops@thesoul-publishing.com อีกทั้งคุณอาจติดต่อเราโดยส่งจดหมายหรือคำขอไปที่:

General Counsel
ADME (CY) LTD
Office 101,
62 Agiou Athanasiou Avenue,
Limassol, 4102
Cyprus